Φωτογραφίες από την Μονάδα Εκτροφής Πρόβατων Φυλής Χίου Εράτυρας στις 2 Φεβρουαρίου από την τελευταία παραγωγή μας ( Δεκεμβρίου 2019).

Αρνάκια θηλυκά και αρσενικά από γονείς υψηλών αποδόσεων, φυλής Χίου. 2 μηνών +