Φωτογραφίες από την Μονάδα Εκτροφής Πρόβατων Φυλής Χίου Εράτυρας από την παραγωγή Δεκεμβρίου 2019