Διαθέτουμε αρσενικά και θηλυκά Χιώτικα αρνιά από γονείς υψηλών αποδόσεων.

Σε διεθνές επίπεδο, η φυλή Χίου κατατάσσεται μεταξύ των πιο αξιόλογων φυλών προβάτων αφού η εμπορεύσιμη γαλακτοπαραγωγή κυμαίνεται για τις προβατίνες της 1ης γαλακτικής περιόδου από200kg ως 250kg, ενώ για τις προβατίνες 2ης γαλακτικής περιόδου και μετά ως 600kg και η μέση διάρκεια της αμελκτικής περιόδου είναι 210 ημέρες.

Επιπλέον, έχει διαπιστωθεί ότι οι υψηλές αποδόσεις γαλακτοπαραγωγής διαρκούν έως και 6 έτη.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Για προμήθεια Αρνιών Φυλής Χίου