Η Μονάδα Εκτροφής Προβάτων Φυλής Χίου ιδρύθηκε το 2016 από το Μάρκο Θεοδώρου Τσίμπλινα,  Γεωπόνο  Ζωοτέχνη  ΑΠΘ.

Οι εγκαταστάσεις της βρίσκονται στην Εράτυρα Κοζάνης, στους πρόποδες του λόφου Μαγούλα, τοποθεσία  που  μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του ’70, αποτελούσε μια από τις σημαντικότερες κτηνοτροφικές ζώνες του χωριού.

Στη μονάδα εκτρέφονται 150  καθαρόαιμα πρόβατα  φυλής Χίου και κύριοι στόχοι μας είναι η διασφάλιση της υγείας και της  ευζωίας του ποιμνίου, η γενετική βελτίωσή του  και η παραγωγή υγειών αρσενικών και θηλυκών ζώων υψηλής γενετικής αξίας.

Στη μονάδα μας εφαρμόζεται τεχνητή άμελξη με συγχρονο αρμεκτήριο Venter και μηνιαία γαλκτομέτρηση.

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ 2019